Svansångens Taiga, SE28799/2014

Taiga är en otroligt trevlig hund med ett fantastiskt psyke. Hon har en typisk gråhundskaraktär och går mer på slag än på vind. När hon fått nosen i ett spår är hon mycket beslutsam. Hon har ett bra förföljande som med tiden har tenderat att bli längre och längre. Ståndskallen kommer med jämna mellanrum, hon är skalltät och har inga störande uppehåll i sin skallgivning. Hon har förutom älg även visat intresse för björn, hon tar spår och har självständigt skällt ståndskall på björn. Taiga har en intressant stam och jag tror att hon kan lämna mycket dugliga avkommor.

Taiga jagar i Medelpad, Västernorrland.

Taiga skäller björn hösten 2017 (lite dåligt ljud tyvärr).

Vad man anser är en bra älghund är högst individuellt. En hund som jag anser är en jaktkanon kanske någon annan inte alls gillar och vise versa. Utifrån mina jaktmarker och vårt jaktsätt önskar jag hundar med rejält sök, långa förföljanden och självklart goda ståndegenskaper.